Homepage

Welkom

Deze webstek is een dumpplek waar oude en live OV-data wordt hergebruikt omdat die toch al wordt opgeslagen. Kan een ander er ook nog wat mee :)

Trein
Actuele vertrektijden en materieelinzetten

De actuele spoorinformatie wordt ontvangen via NDOVloket.